Anadolu Türkleri
Y-DNA HAPLOGRUPLARININ DAĞILIMI
135
146

Örnek Sayısı

J2

R1b

N

R1a

J1

G2

E1b

Q

I1

L

I2

G1

T

C