Balkan Türkleri:
Y-DNA Haplogruplarının Dağılımı
7
22

Örnek Sayısı

R1b

E1b

R1a

N

I2

I1

G1

J2