Sıkça Sorulan Sorular

 

Hangi DNA firmasından hangi testi yaptıracağımı bilmiyorum. Yardımcı olur musunuz?

 

Cevap: Yeni Başlayanlar İçin DNA” yazısından detaylı bilgiye erişebilirsiniz.

 

 DNA örneğimi yurt dışına göndermem tehlikeli midir?

 

 Cevap: Hayır değildir. DNA testleri özellikle son yıllarda çok popülerleşmiş ve Türkiye dahil dünyanın her tarafından sayısız insan tarafından yaptırılmaktadır. Yakın gelecekte her alanda büyük önem teşkil edecek olan popülasyon genetiğine katkıda bulunarak önemli ve uzun vadede faydalı bir iş yapmış olmaktasınız. Ayrıca kendi geçmişiniz hakkında daha detaylı bilgi edinme fırsatına da sahip olacaksınız.

 

 Anadolu Türklerinin Doğu Asya ortalaması %10 görünüyor. Bu %10 oranında Türküz anlamına mı geliyor?

 

 Cevap: Hayır. Bu yanılgı, Anadolu’nun Türkleşmesini sağlayan Oğuz/Türkmenlerin %100 Doğu Asyalı genlere sahip olduğu gibi yanlış bir varsayımdan kaynaklanıyor. Henüz elimizde Selçuklu dönemi Oğuzlarına ait DNA örneği yok, ancak 2018 yılında yayınlanan “137 ancient human genomes from across the Eurasian steppes” adlı makalede yer alan Hsiung-nu, Hun, Göktürk, Kıpçak, Karluk ve Karahanlılara ait örneklerin gösterdiği üzere Orta Çağ Türk Halkları %25 ila %50 arasında değişen oranlarda Doğu Asyalı genlere sahiptiler. Bu oran günümüzde başlıca Türk toplumlarında ise yaklaşık olarak şu şekildedir:

 

 • Aşgabat Türkmenleri ~%17
 • Özbekistan Türkmenleri ~%30
 • Özbekler ~%40
 • Kazak ve Kırgızlar ~%60-65
 • Balkarlar ~%8-10
 • Kumuklar ~%6-7
 • Azerbaycan Türkleri ~%6-8
 • Kazan Tatarları ve Çuvaşlar ~%20-22
 • Başkurtlar ~%40
 • Uygurlar ~%40-45

 

Anadolu Türklerinin etnogenezi, Anadolu’nun Türk göçü öncesi yerli halkları ile Oğuz Türklerinin karışımı ile meydana gelmiş bulunmakta. Ancak bahsettiğimiz üzere henüz Oğuzlara ait DNA sonuçları bulunmaması, bize Oğuz/Türkmen genetik mirasının günümüzdeki Türklerde ne oranda bulunduğunu kesin olarak saptamamıza engel teşkil etmektedir.

Bu konuyla ilgili detaylı bilgi için buradaki yazımıza göz atın.

 

Haplogrupların fenotipe bir etkisi var mıdır?

 

Cevap: Hayır, haplogruplar fiziksel görünümünüze etki etmezler.

 

Fenotipim çevremdeki insanların çoğundan farklı. Bu genetik olarak onlardan farklı olduğum anlamına mı geliyor?

 

 Cevap: Her ne kadar Otozomal DNA fiziksel görünümümüzü etkileyen bir faktör olsa da, Otozomal DNA ve fenotip arasında kesin ve doğrudan bir ilişki bulunmamaktadır. Benzer genotipe sahip insanlar farklı fenotiplere sahip olabilirler. DNA sonuçlarınız, ait olduğunuz etnik grup ve coğrafya ile benzer çıkar.

Projenizdeki Y-DNA istatistikleri internette Wikipedia gibi sitelerde gördüklerimden farklı. Bunun sebebi nedir?

Cevap:  Türkiye üzerine yapılan ve internette de yaygın olarak kullanılan en meşhur çalışma, 2004 yılında Cinnioglu et. al. tarafından yapılan eski bir çalışmadır. Bu çalışmada örnekler etnisite gözetilmeksizin, çoğu kan bankalarından toplanarak oluşturulmuştu. Ayrıca örneklerin bölge dağılımı da adil değildi. Makaleye göre toplanan 523 örneğin bölgelere göre dağılımı şu şekildedir:

 • Marmara: 52
 • Batı Karadeniz: 29
 • Doğu Karadeniz 83
 • Doğu Anadolu: 82
 • Güneydoğu Anadolu: 43
 • Akdeniz: 33
 • İç Anadolu: 90
 • Ege: 30
 • İstanbul: 81

Burada örnek sayılarında açıkça Doğu ve Batı Anadolu bölgeleri arasındaki eşitsizlik görülmektedir, İstanbul gibi kozmopolit bir şehir’den ise 81 örnek alınmıştır. Bizim projemizdeki Y-DNA istatistiğinde yer alan örnekler ise test yaptırmış ve baba soyu tamamen etnik Türk olan şahısların sonuçlarından meydana gelmektedir. Aradaki fark bundan kaynaklanmaktadır.