Anadolu Türkleri:
mtDNA Haplogruplarının Dağılımı
8
44

Örnek Sayısı

H

U

T

J

K

M

R

D

HV

I

B