Haplogruplara Giriş

Bu rehber Haplogruplara giriş niteliğinde hazırlanmıştır. Aşağıdaki listede Y-DNA ve mtDNA haplogrupları yaşları ve yaygın olduğu bölgeler ile birlikte verilmiştir.

Y-DNA HAPLOGRUPLARI
 • Y-DNA HAPLOGRUP A: (yaş: 235 bin)

  Sahraaltı Afrika haplogruplarından olup en yüksek oranda Namibya ve Güney Sudan’da görülmekle birlikte Sahraaltı Afrikanın çoğu yerinde değişik oranlarda blunmaktadır. Ayrıca Arap ülkelerinde de düşük oranlarda rastlanabilmektedir.

 • Y-DNA HAPLOGRUP B: (yaş: 88 bin)

  Sahraaltı Afrika haplogruplarından olup tüm Sahraaltı Afrika’da değişik oranlarda görülmektedir. Ayrıca Afrika dışında (Arap ülkeleri başta olmak üzere) nadiren rastlanmaktadır.

 • Y-DNA HAPLOGRUP C1: (yaş: 48 bin)

  V20 dışındaki tüm dalları başta Okyanusya olmak üzere doğu, güney ve Güneydoğu Asya’da görülmektedir. V20 dalı Avrupa ve Batı Asya’da çok seyrek olarak bulunmaktadır.

 • Y-DNA HAPLOGRUP C2: (yaş 48 bin)

  Doğu Asya, Sibirya, Orta Asya ve Kuzey Amerika yerlilerinde değişik oranlarda görülmektedir.

 • Y-DNA HAPLOGRUP D: (yaş: 65 bin)

  Doğu Asya’da görülen bir haplogrup olup, en sık olarak Tibet ve Japonya’da bulunmaktadır.

 • Y-DNA HAPLOGRUP E1a: (yaş: 49 bin)

  Sahraaltı Afrika haplogruplarından olup başta Batı Afrika olmak üzere tüm Sahraaltı Afrika’da değişik oranlarda görülmektedir.

 • Y-DNA HAPLOGRUP E1b: (yaş: 49 bin)

  M215 (E1b1b) dışındaki dalları Sahraaltı Afrika’da değişik oranlarda bulunmaktadır.

 • Y-DNA HAPLOGRUP E1b1b: (yaş: 41 bin)

  Afrika, Batı Asya’da ve Avrupa’da değişik oranlarda görülmektedir.

  • V12 (yaş: 12 bin):  Mısır ve Doğu Afrika’da görülmektedir.

  • V13 (yaş: 8 bin): Balkanlar’da yoğun olmak üzere Avrupa, Batı ve Orta Asya’da görülmektedir.

  • V22 (yaş: 12 bin): Mısır ve Doğu Afrika’da yoğun olmak üzere Batı Asya ve Avrupa’da da rastlanmaktadır.

  • M81 (yaş: 14 bin): Kuzeybatı Afrika başta olmak üzere, Batı Asya ve Avrupa’da da görülmektedir.

  • M123/M34 (yaş: 18 bin): Doğu Afrika ve Batı Asya’da görülmektedir. En yaygın dalı M84 (yaş: 15 bin) ve Z841 (yaş 15 bin)’dir.

 • Y-DNA HAPLOGRUP E2: (yaş: 52 bin)

  Sahraaltı Afrika haplogruplarından olup tüm Sahraaltı Afrikada değişik oranlarda görülmektedir.

 • Y-DNA HAPLOGRUP F: (yaş: 66 bin)

  Tüm Avrasya’da çok seyrek olarak görülmekle birlikte Güney ve Güneydoğu Asya’da biraz daha belirgindir.

 • Y-DNA HAPLOGRUP G1: (yaş: 26 bin)

  Orta Asya, Batı Asya, Avrupa ve Güney Asya’da bulunmakta olup Orta Asya’da daha yoğun, diğer yerlerde daha seyrek görülmektedir.

 • Y-DNA HAPLOGRUP G2a: (yaş: 20 bin)

  Tüm Batı Avrasya’da çoğu yerde düşük yoğunlukta görülmektedir.

  • Z6552 (yaş: 18 bin): Batı Avrasya’da dağınık olmakla birlikte Kafkasya bölgesinde yoğunlaştığı görülmektedir.

  • PF3147 (yaş: 17 bin):  Batı Avrasya’da dağınık olarak görülmektedir.

  • M406 (yaş: 14 bin): Tüm Batı Avrasya’da görülmekle birlikte Anadolu ve Güney Avrupa’da yoğunlaşmaktadır. P303 ile birlikte G2a”nın en yaygın ana alt dallarındandır.

  • PF3359 (yaş: 14 bin): Genel itibariyle Avrupa’da görülmektedir.

  • P303 (yaş: 14 bin): G2a”nın M406 ile birlikte en yaygın ana alt dallarındandır ve bütün Batı Avrasya’da görülmektedir.  L140 dışındaki dallarına seyrek olarak rastlanmaktadır.

  • L140 (yaş 12 bin): P303 ün en yaygın dalı olup PF3345 dışındaki dallarına seyrek olarak rastlanmaktadır.

  • PF3345 (yaş: 11 bin): L140 ın en yaygın dalı olup CTS342, L497 ve U1 dışındaki dallarına seyrek olarak rastlanmaktadır.

  • CTS342 (yaş: 11 bin): Genel olarak Avrupa’da görülmektedir.

  • L497 (yaş 11 bin): Genel olarak Avrupa’da görülmektedir.

  • U1 (yaş: 11 bin): L13 ve L1266 olmak üzere iki ana dalı vardır.

  • L13 (yaş: 11 bin): Genel olarak Avrupa’da görülmektedir, Avrupa dışında çok seyrek olarak rastlanmaktadır.

  • L1266 (yaş: 11 bin): Y18370 (yaş: 7600) ve L1264 (yaş: 7600) olmak üzere iki ana alt dalı bulunmakta olup, her iki dal da Orta Asya, Batı Asya ve Avrupa’da görülmektedir. Bu iki dalın bazı alt dalları Kafkasya bölgesinde yoğunlaşmaktadır.

 • Y-DNA HAPLOGRUP G2b: (yaş: 20 bin)

  Düşük yoğunlukta Güney Asya, Batı Asya ve Doğu Avrupa’da görülmektedir.

 • Y-DNA HAPLOGRUP H1: (yaş: 46 bin)

  Güney Asya’da yoğun şekilde görülmekte olup, Doğu, orta ve Batı Asya ile Avrupa’da seyrek olarak rastlanmaktadır.

 • Y-DNA HAPLOGRUP H2: (yaş: 46 bin)

  Batı Asya ve Avrupa’da çok seyrek olarak görülmektedir.

 • Y-DNA HAPLOGRUP I1: (yaş: 27 bin)

  Kuzey Avrupa ve özellikle İskandinavya’da çok yoğun olarak görülmekte olup diğer yerlerde seyrek olarak rastlanmaktadır. 27 bin yaşında olmasına rağmen mevcut veriye göre günümüzdeki I1 lerin ortak atasının yaşı 5 bin yıldan geriye gitmemektedir.  En yaygın alt dalları L22, Z58 ve Z63 tür.

 • Y-DNA HAPLOGRUP I2a: (yaş: 19 bin)

  Batı Avrasya genelinde görülmekte olup Avrupa’da yoğun, diğer yerlerde seyrek olarak bulunmaktadır.

  • CTS595 (yaş: 17 bin): Genel itibariyle Batı Avrupa’da yoğun, diğer yerlerde seyrek olarak görülmektedir.

  • M423 (yaş: 17 bin): İki ana alt dalı vardır.  L161 (yaş: 10 bin) alt dalı Batı Avrupa’da, L621 (yaş: 10 bin) alt dalı doğu Avrupa’da yoğun, Batı Asya’da seyrek olarak görülmektedir.

 • Y-DNA HAPLOGRUP I2b: (yaş: 19 bin)

  Avrupa’da, özellikle Kuzey Avrupa’da yoğun, diğer yerlerde seyrek olarak görülmektedir.İki ana alt dalı vardır,  M223 (yaş: 15 bin) ve L38 (yaş: 11 bin)

 • Y-DNA HAPLOGRUP I2c: (yaş: 22 bin)

  İki ana alt dalı vardır. S6635 (yaş: 17 bin) Batı Avrupa’da çok seyrek olarak görülmektedir. Y16649 (yaş: 17 bin)  Doğu Avrupa ve Batı Asya’da seyrek olarak görülmektedir.

 • Y-DNA HAPLOGRUP J1: (yaş 31 bin)

  Batı Avrasya’nın tümünde değişik yoğunluklarda görülmektedir.

  Genelde “P58” ve “P58 olmayan” şeklinde iki ana grup olarak incelenmekte olup J1 (P58) ve J1 (xP58) şeklinde gösterilir.

  P58 olmayan belli başlı dallar Y6305 (yaş: 18 bin) , Z2215 (yaş 18 bin), Z2217 (yaş: 14 bin), Z1828 (yaş: 14 bin) , Z1842 (yaş: 8 bin), L620 (14 bin) olup, Orta Asya, Batı Asya ve Avrupa’da görülmekle birlikte bazı alt dallar Kafkasya bölgesinde yoğunlaşmaktadır.

  P58 (yaş: 9 bin) esasen L620 nin dalıdır. Belli başlı ana dalları L817 (yaş: 7200), ZS241 (yaş: 5500), YSC76 (yaş: 4500), Z640 (yaş: 4500), FGC11 (yaş: 4500) şeklindedir. J1 olan Arapların çok büyük kısmı (%60-90) FGC11 dalından olup, diğer dallar tüm Orta-Batı Asya ve Avrupa’da dağınık şekilde görülmektedir.

 • Y-DNA HAPLOGRUP J2a: (yaş: 28 bin)

  • PF5008/PF5050 (yaş: 16 bin): Asyada daha sık olmak üzere avrupa da bulunmaktadır.

  • PF4610 (yaş: 16 bin): Z6046 ve L26 olmak üzere iki ana dalı vardır.

  • Z6046 (yaş: 16 bin): Güney asyadan avrupaya kadar bulunmaktadır.

  • L26 (yaş: 16 bin): Z6064 ve PF5087 olmak üzere iki ana dalı vardır.

  • Z6064 (yaş: 15 bin): Asya ve avrupa genelinde bulunmaktadır.

  • PF5087 (yaş: 15 bin): PF5116 ve PF5160 olmak üzere iki ana dalı vardır.

  • PF5116 (yaş: 15 bin): Z6065 ve L558 olmak üzere iki ana dalı vardır.

  • Z6065 (yaş: 13 bin): Batı avrasya genelinde bulunmakta olup en çok bilinen dalı M47 (yaş: 13 bin) dir.

  • L558 (yaş: 13 bin): Y5014 ve M67 olmak üzere iki ana dalı vardır.

  • Y5014 (yaş: 13 bin):  Batı avrasya genelinde bulunmakta olup en çok bilinen dalı M319 (yaş: 12 bin) dur.

  • M67 (yaş: 13 bin): Y4036, Z500 ve Z7671 olmak üzere üç ana dalı vardır.

  • Y4036 (yaş: 11 bin): Batı avrasya genelinde bulunmaktadır.

  • Z500 (yaş: 11 bin): Batı avrasya genelinde bulunmaktadır. Y6240 (yaş: 11 bin)  ve M92 (yaş: 11 bin) olmak üzere iki ana dalı vardır.

  • Z7671 (yaş: 11 bin): V2639 ve CTS900 olmak üzere iki ana dalı vardır.

  • V2639 (yaş: 11 bin): Kafkasya bölgesinde yoğun olarak bulunmaktadır.

  • CTS900 (yaş: 11 bin): Y11200 ve CTS6804 olmak üzere iki ana dalı vardır.

  • Y11200 (yaş: 8 bin): Y20512 (yaş: 6 bin) dalı genel olarak batı asyada bulunmakta olup kafkasya bölgesinde yoğunlaşmaktadır. Y17946 (yaş: 6 bin) dalı batı asya ve avrupada bulunmaktadır.

  • CTS6804 (yaş: 8 bin):  Batı avrasya genelinde bulunmakta olup, batı alt dalları kafkasya bölgesinde yoğunlaşmaktadır.

  • PF5160 (yaş: 15 bin):  PF5197 ve L24 olmak üzere iki ana dalı vardır.

  • PF5197 (yaş: 14 bin): Asya ve avrupada bulunmaktadır. YSC253 (yaş: 13 bin) ve PF5172 (yaş: 13 bin) olmak üzere iki ana dalı vardır. PF5172’nin yaygın dalları L1064 (yaş: 12 bin), L198 (12 bin), PF5177 (yaş: 10 bin), Z7308 (yaş: 10 bin)’dir.

  • L24 (yaş: 14 bin):  L25 dışında pek fazla dalı bulunmamaktadır.

  • L25 (yaş: 13 bin): PF4888, Z438 ve F3133 (Z7700) olmak üzere üç ana dalı vardır.

  • PF4888 (yaş: 9 bin): Batı avrasya genelinde bulunmaktadır.  L243 (yaş: 8 bin) ve PF5366 (yaş: 8 bin) olmak üzere iki ana dalı vardır.

  • Z438/Z387 (yaş: 9 bin): L70 (yaş: 7 bin) dalı avrupa ağırlıklı olmak üzere batı avrasya genelinde bulunmaktadır.Y17949/FGC35503 (yaş: 7 bin):  dalı batı avrasya genelinde bulunmaktadır.

  • F3133/Z7700 (yaş: 9 bin): Asya ağırlıklı olmak üzere batı avrasya genelinde bulunmaktadır. Y25005 (yaş: 9 bin), Y15604 (yaş: 9 bin), Z7706 (yaş: 9 bin) olmak üzere üç ana dalı vardır.

 • Y-DNA HAPLOGRUP J2b: (yaş: 28 bin)

  • M205 (yaş: 16 bin): Genel olarak Batı Asya ve Avrupa’da bulunmaktadır. Y45447 (yaş: 5500) ve CTS1969 (yaş: 5500) olmak üzere iki ana dalı vardır.

  • Z1825 (yaş: 16 bin): Genel olarak Güney Asya, Batı Asya ve Avrupa’da bulunmaktadır. Z2453 (yaş: 14 bin) ve M241 (yaş: 14 bin) olmak üzere iki ana dalı vardır.

 • Y-DNA HAPLOGRUP K: (yaş: 47 bin)

  Seyrek olarak Güney ve Güneydoğu Asya ile Avustralya bölgelerinde görülmektedir.

 • Y-DNA HAPLOGRUP L: (yaş: 42 bin)

  • L595 (yaş: 23 bin): Çok seyrek olarak Batı Asya ve Avrupa’da görülmektedir.

  • M22 (yaş: 23 bin):  M317 (yaş: 18 bin)  ve M2481 (yaş: 18 bin) olmak üzere iki ana dalı vardır.

  • M317 (yaş: 18 bin): Güney Asya, Batı Asya ve Avrupa’da görülmektedir. M349 (yaş: 12 bin) ve SK1412 (yaş: 12 bin) olmak üzere iki ana dalı vardır. SK1412 nin alt dallarından olan PH2079 (yaş: 2900) Kafkasya bölgesinde yoğunlaşmaktadır.

  • M2481 (yaş: 18 bin): Güney ve Batı Asya’da görülmekte olup L1307 (yaş:17 bin) ve M27 (yaş: 17 bin) olmak üzere iki ana dalı vardır.

 • Y-DNA HAPLOGRUP M: (yaş: 44 bin)

  • Y6503 (yaş: 22 bin):  N2 olarak bilinmekte olup P189.2 ve Y5603 olmak üzere iki ana dalı vardır.

  • P189.2 (yaş: 12 bin): alt dalı seyrek biçimde balkanlarda görülmektedir ama örneklerin tespit edilen ortak ata yaşı 4400 yıldır ve hemen hepsi Y5616 (yaş 4400) alt dalına aittir.

  • Y5603 (yaş: 12 bin): Altay bölgesinde görülmüştür.

  • Z4762 (yaş: 22 bin): N1 olarak bilinmektedir.

  • L729 (yaş: 18 bin): N1a olarak bilinmektedir.

  • Z1956 (yaş: 16 bin):  N1a1 olarak bilinmektedir.

  • F1139 (yaş: 12 bin):  Çin’de görülmüştür.

  • M46/TAT/M178 (yaş: 12 bin): N1a1 in ve tüm N hg nin en yaygın ana dalı olup eski adı N1c dir ve yaygın şekilde bu adla bilinmektedir. Z1936 (yaş: 4800) ve CTS10760 (yaş: 4800) ana dallarının alt daları genel olarak Doğu Avrupa, Finlandiya ve Baltık bölgesinde yoğun bir şekilde bulunmaktadır. M46’nın Z1936 ve CTS10760 dışındaki dalları yani: L1026>Y16323>P89 (yaş: 4800), M2126>M2019 (yaş: 6400), L708>Y9022 (yaş: 7500), F1419>Y24317 (yaş: 10 bin), Y23747 (yaş: 11 bin) Doğu Asya ve Sibirya’da yaygın olarak bulunmakta olup, çoğunlukla doğu Avrupa/Fin/Baltık bölgesi ile ilişkisi yoktur.

  • L666 (yaş: 16 bin): N1a2 olarak bilinmektedir. F1101 ve P43 olmak üzere iki ana dalı vardır.

  • F1101 (yaş: 8800): Bu dalın M128 (yaş: 3800) adındaki alt dalının eski adı N1a olup yaygın şekilde bu adla bilinmektedir. Genel itibariyle doğu asyada görülen bir ana daldır.

  • P43 (yaş: 8800): Eski adı N1b olup yaygın şekilde bu adla bilinmektedir. Genel itibariyle Sibirya’da görülen bir ana daldır.

  • F2905 (yaş: 18 bin): N1b olarak bilinmektedir. Genel itibariyle Doğu Asya’da görülmektedir.

 • Y-DNA HAPLOGRUP N: (yaş: 36 bin)

  M119 (yaş: 30 bin) ve M268 (yaş: 30 bin) olarak iki ana alt dalı vardır. Doğu Asya’da yaygın olup, Güneydoğu Asya’da daha çok yoğunlaşmaktadır.

 • Y-DNA HAPLOGRUP O1: (yaş: 30 bin)

  P201 (yaş: 24 bin) ve  L465 (yaş: 24 bin) en yaygın ana dallarıdır ve Doğu Asya’da yoğun şekilde bulunmaktadır.

 • Y-DNA HAPLOGRUP O2: (yaş: 30 bin)

  Güneydoğu Asya ve Okyanusya’da seyrek olarak bulunmaktadır.

 • Y-DNA HAPLOGRUP P: (yaş: 44 bin)

  • M472/MEH2 (yaş: 29 bin): Q1a olarak bilinmektedir. F1096 ve M346 olmak üzere iki ana dalı vardır.

  • F1096 (yaş: 26 bin): Asya ağırlıklı olmak üzere Avrasya genelinde görülmektedir. M25 ve F746 olmak üzere iki ana dalı vardır. F746 dalının M120 dışında pek fazla dalı yoktur.

  • M346/L56 (yaş: 26 bin): Avrasya genelinde görülmektedir ancak M3 (yaş: 15 bin) alt dalı Amerika kıtası yerlilerinde görülen ana daldır, diğer yerlerde pek rastlanmamaktadır.

  • L275 (yaş: 29 bin): Q1b olarak bilinmektedir. Y1150 ve F1213 olmak üzere iki ana dalı vardır.

  • Y1150 (yaş: 15 bin): Asya ağırlıklı olmak üzere Avrasya genelinde görülmektedir.

  • F1213 (yaş: 15 bin): M378 (yaş: 11 bin) dışında pek dalı bulunmamaktadır. M378’in Y2265 ve L245 olmak üzere iki ana dalı vardır.

  • Y2265 (yaş: 6500): Asya ağırlıklı olmak üzere Avrasya genelinde görülmektedir.

  • L245 (yaş: 6500): Avrasya genelinde görülmekle birlikte Doğu Asya’da seyrek, Batı Avrasya’da görece daha sık olarak bulunmaktadır.

 • Y-DNA HAPLOGRUP Q: (yaş: 30 bin)

  YP4141 ve M459 olmak üzere iki ana dalı bulunmaktadır.

  • YP4141 (yaş: 18 bin): Batı Avrasya genelinde görülmektedir.

  • M459 (yaş: 18 bin):  M417 dışında pek fazla dalı bulunmamaktadır.

  • M417 (yaş: 8600): CTS4385 ve Z645 olmak üzere iki ana dalı vardır.

  • CTS4385 (yaş: 5500): Genel itibariyle Batı Avrupa’da yoğunlaşmaktadır.

  • Z645 (yaş: 5500): Z283 ve Z93 olmak üzere iki ana dalı bulunmaktadır.

  • Z283 (yaş: 5000): Doğu ve Orta Avrupa yoğunluklu olmak üzere Batı Avrasya genelinde görülmektedir. Z284 (yaş: 4700), M458 (yaş: 4700),  Z280 (yaş: 4900) ve Y17491 (yaş: 4900) dalları belli başlı alt dalları oluşturmaktadır.

  • Z93 (yaş: 5000): Orta ve Güney Asya yoğunluklu olmaz üzere Batı Avrasya genelinde görülmektedir. L657 (yaş: 4200) dalı, güney asya yoğunluklu olmaz üzere orta ve Batı Asyada görülmektedir. F3145 (yaş: 4700) dalı Batı Asya ve Doğu Avrupa ağırlıklı şekilde bulunmaktadır. Y57 (yaş: 4700) ve Z2125 (yaş: 4700) ana dalları Orta Asya ağırlıklı olmak üzere Batı Asya ve Doğu Avrupa’da bulunmaktadır.

 • Y-DNA HAPLOGRUP R1a: (yaş: 23 bin)

  PH155 ve L754 olmak üzere iki ana dalı bulunmaktadır.

  • PH155 (yaş: 20 bin): PH200 ve M335 olmak üzere iki ana dalı bulunmaktadır. PH200 asyada, M335 avrupada seyrek biçimde görülmektedir.

  • L754 (yaş: 20 bin): V88 ve L389 olmak üzere iki ana dalı bulunmaktadır.

  • V88 (yaş: 17 bin): Yoğun olarak sahraaltı afrikanın orta-batı bölümünde bulunmakla birlikte seyrek biçimde kuzey afrika, batı asya ve avrupada da görülmektedir.

  • L389 (yaş: 17 bin): P297 dışında pek fazla dalı bulunmamaktadır.

  • P297 (yaş: 15 bin): M478 ve M269 olmak üzere iki ana dalı bulunmaktadır.

  • M478/M73  (yaş: 13 bin): Genel olarak asyada görülmektedir.

  • M269 (yaş: 13 bin): 13 bin yaşında olsa da şimdiye kadar elde edilmiş üst düzey test sonuçlarına göre mevcut alt dallar yaklaşık olarak  6500 yıl öncede birleşmektedir. PF7562 ve L23 olmak üzere iki ana dalı bulunmaktadır.

  • PF7563 (yaş: 6400): Genel olarak batı asya ve doğu avrupada seyrek biçimde görülmektedir.

  • L23 (yaş: 6400): Z2103 ve L51 olmak üzere iki ana dalı bulunmaktadır.

  • Z2103 (yaş: 6100): Asya ve doğu avrupada yoğun, batı avrupada seyrek biçimde görülmektedir.

  • L51 (yaş: 6100): Batı avrupada yoğun, doğu avrupada ve asyada seyrek biçimde görülmektedir. Batı avrupada en yoğun bulunan alt dalları P312 (yaş: 4800) ve U106 (yaş: 4800) dır.

 • Y-DNA HAPLOGRUP R1b: (yaş: 23 bin)

  Yoğun olarak Güney Asya’da bulunmakla birlikte seyrek biçimde Orta Asya, Batı Asya ve Doğu Avrupa’da da görülmektedir.

 • Y-DNA HAPLOGRUP R2: (yaş: 28 bin)

  Yeni gine adası ve özellikle Papua bölgesinde yoğun biçimde bulunmakla birlikte çevre okyanus adalarında da görülmektedir.

 • Y-DNA HAPLOGRUP S: (yaş: 44 bin)

 • Y-DNA HAPLOGRUP T: (yaş: 42 bin)

  Doğu Afrika’da görece yoğun olmak üzere seyrek biçimde Asya ve Avrupa’da da bulunmaktadır.

mtDNA HAPLOGRUPLARI
 • mtDNA HAPLOGRUP A: (yaş: 30-50 bin)

  Doğu Asya’nın tümünde bulunmakla birlikte Kuzeydoğu Asya’da yoğundur.  A2 Bering bölgesi ve Amerika Kıtası yerlilerinde de görülmektedir.

 • mtDNA HAPLOGRUP B: (yaş: 50 bin)

  Doğu Asya’nın tümünde bulunmakla birlikte Güneydoğu Asya’da yoğundur. B2 Amerika Kıtası yerlilerinde de görülmektedir.

 • mtDNA HAPLOGRUP C: (yaş: 24 bin)

  Doğu Asya’nın tümünde bulunmakla birlikte Kuzeydoğu Asya’da yoğundur.  C1b, C1c, C1d, ve C4c Amerika Kıtası yerlilerinde de görülmektedir.

 • mtDNA HAPLOGRUP D: (yaş: 40-60 bin)

  Doğu Asya’nın tümünde bulunmaktadır. D1, D2, D3 ve D4h3a Amerika Kıtası yerlilerinde de görülmektedir.

 • mtDNA HAPLOGRUP E: (yaş: 8-40 bin)

  Güneydoğu Asya’nın özellikle Malezya-Endonezya bölgesinde yoğun olarak bulunmaktadır.

 • mtDNA HAPLOGRUP F: (43 bin)

  Güneydoğu Asya yoğunluklu olmak üzere Doğu Asya’da bulunmaktadır.

 • mtDNA HAPLOGRUP G: (35 bin)

  Doğu Asya’nın tümünde bulunmakla birlikte Kuzeydoğu Asya’da yoğundur.

 • mtDNA HAPLOGRUP H: (yaş: 20-25 bin)

  Batı Avrasya’nın tümü ile Sibirya ve Kuzey Afrika’da bulunmaktadır.

 • mtDNA HAPLOGRUP I: (yaş: 20 bin)

  Batı Avrasya’nın tümü ile Sibirya ve Kuzey Afrika’da bulunmaktadır.

 • mtDNA HAPLOGRUP J: (yaş: 45 bin)

  Batı Avrasya yoğun olmak üzere Avrasya’nın tümünde bulunmaktadır. Kuzey Afrika ve Doğu Afrika’da da görülmektedir.

 • mtDNA HAPLOGRUP K: (yaş: 22-30 bin)

  Batı Avrasya’nın tümü ile Sibirya ve Kuzey Afrika’da bulunmaktadır.

 • mtDNA HAPLOGRUP L: (yaş: 150-230 bin)

  Sahraaltı Afrika’da bulunmakla birlikte, seyrek biçimde Kuzey Afrika, Batı Asya (Arap ülkelerinde görece yoğun), ve Güney Avrupa’da da görülmektedir.

 • mtDNA HAPLOGRUP M: (yaş: 60 bin)

  Doğu Asya ve Güney Asya’da yoğun olmak üzere Asya genelinde bulunmakla birlikte M1 Doğu Afrika’da da görülmektedir.

 • mtDNA HAPLOGRUP N: (yaş: 71 bin)

  Avrasya’nın tümünde bulunmaktadır. N1a Kuzeydoğu Afrikada da görülmektedir.

 • mtDNA HAPLOGRUP O: (yaş: ?)

  Okyanusya’da bulunmaktadır.

 • mtDNA HAPLOGRUP P: (yaş: 50 bin)

  Okyanusya’da bulunmaktadır.

 • mtDNA HAPLOGRUP Q: (yaş: 50 bin)

  Okyanusya’da bulunmaktadır.

 • mtDNA HAPLOGRUP R: (yaş: 66 bin)

  Avrasya’nın tümünde ve Kuzey Afrika ile Kuzeydoğu Afrika’da bulunmaktadır.

 • mtDNA HAPLOGRUP S: (yaş: ?)

  Avustralya yerlilerinde görülmektedir.

 • mtDNA HAPLOGRUP T: (yaş: 20-30 bin)

  Batı Avrasya’nın tümünde bulunmaktadır.  Kuzey Afrika ile Kuzeydoğu Afrika’da seyrek olarak görülmektedir.

 • mtDNA HAPLOGRUP U: (yaş: 43-50 bin)

  Batı Avrasya’nın tümünde, Sibirya ve Kuzey Afrika’da bulunmaktadır.

 • mtDNA HAPLOGRUP V: (yaş: 9800)

  • İskandinavya’da yoğun olarak bulunmakla birlikte, İberya ve Kuzey Afrika’da da görülmektedir.

 • mtDNA HAPLOGRUP W: (yaş: 24 bin)

  Batı Avrasya’nın tümünde seyrek biçimde bulunmaktadır.

 • mtDNA HAPLOGRUP X: (yaş: 30 bin)

  Batı Avrasya’nın tümünde bulunmaktadır. X2a Amerika Kıtası yerlilerinde de görülmektedir.

 • mtDNA HAPLOGRUP Y: (yaş: 12-33bin

  Doğu Asya’nın tümünde bulunmaktadır

 • mtDNA HAPLOGRUP Z: (yaş: 13-34 bin)

  Kuzeydoğu Asya başta olmak üzere Doğu Asya’nın tümünde bulunmaktadır.