GENETİK MODELLEME: Orta Asya Genetik Mirasının Dağılımı

Aşağıdaki harita Anadolu ve Balkan Türklerinin Orta Asya genetik mirasının bölgelere göre dağılımı göstermektedir. Modellemede kullanılan örneklerin Global25 PCA koordinatları (ölçekli) Fast Monte Carlo metodu ile modellenmiştir. Detayları görmek için bölgelerin üzerine tıklayınız.

 

Global25

Eurogenes projesinden David Wesolowski tarafından geliştirip güncellenen PCA tabanlı bir veri kütüphanesi ve genetik modelleme aracı.