Turkish DNA Project

Aşağıdan incelemek istediğiniz veri tipinin üzerine tıklayarak ilgili sayfaya erişebilirsiniz.

Asset 19

ADMIXTURE

İllere/bölgelere göre Anadolu & Balkan Türklerinin ADMIXTURE ortalamaları

Asset 18

DOĞU AVRASYA

Anadolu & Balkan Türklerinde Doğu Avrasya bileşenlerinin dağılımı

(ADMIXTURE tabanlı)

Asset 21

HAPLOGRUPLAR

Anadolu & Balkan Türklerinde Y-DNA ve mtDNA dağılımı

Asset 24

GENETİK MODELLEME

Global25 PCA ile bölgelere göre Orta Asya genetik mirasının dağılımı

Sıkça Sorulan Sorular

Turkish DNA Project 2015 yılında Family Tree DNA bünyesinde kurulmuş bir topluluk projesidir. Projenin amacı DNA testi yaptıran etnik Anadolu ve Balkan Türklerinin otozomal DNA ve Haplogrup sonuçlarını belli kriterler çerçevesinde derleyerek istatistikleştirmektir. Proje, gönüllü katılımcıların sonuçları ve destekleri ile büyümekte ve bilgi havuzumuz bu sayede genişlemektedir. 

Hayır, yasal olarak böyle bir engel bulunmamaktadır ancak özel kargo şirketleri ve PTT şubeleri bilgisizlikleri nedeniyle köken analizi için satın aldığınız test kitini yurt dışına göndermeyi bazen reddetmektedirler. Aynı nedenden ötürü gümrüklerde de zaman zaman sorun yaşandığı görülmektedir.

Bu tarz bir durumla karşılaşmamak için örneği aldığınız kiti, zarf içinde (bu zarf genellikle satın aldığınız firma tarafından sağlanır) evrak olarak bir PTT şubesinden yollayınız. Turpex gibi hızlı kargo seçeneklerini kullanmayın. Açıklama yapmak zorunda kalmamak için zarf içerisinde "DNA örneği" olduğunu belirtmeyin.

Yeni Başlayanlar İçin DNA yazısından detaylı bilgiye erişebilirsiniz.

Hayır. Bu yanılgı, Anadolu’nun Türkleşmesini sağlayan Oğuz/Türkmenlerin %100 Doğu Asyalı genlere sahip olduğu gibi yanlış bir varsayımdan kaynaklanıyor. Henüz elimizde Selçuklu dönemi Oğuzlarına ait DNA örneği yok ancak ilk defa 2018 yılında yayımlanan 137 ancient human genomes from across the Eurasian steppes  adlı makalede yer alan Hsiung-nu, Hun, Göktürk, Kıpçak, Karluk ve Karahanlılara ait örneklerin gösterdiği üzere Orta Çağ Türk Halkları %25 ila %50 arasında değişen oranlarda Doğu Asyalı genlere sahiptiler. Bu oran günümüzde başlıca Türk toplumlarında ise yaklaşık olarak şu şekildedir:

 

 • Aşgabat Türkmenleri ~%17
 • Özbekistan Türkmenleri ~%30
 • Özbekler ~%40
 • Kazak ve Kırgızlar ~%60-65
 • Balkarlar ~%8-10
 • Kumuklar ~%6-7
 • Azerbaycan Türkleri ~%6-8
 • Kazan Tatarları ve Çuvaşlar ~%20-22
 • Başkurtlar ~%40
 • Uygurlar ~%40-45

 

Anadolu Türklerinin etnogenezi, Anadolu’nun Türk göçü öncesi yerli halkları ile Oğuz Türklerinin karışımı ile meydana gelmiş bulunmakta. Ancak bahsettiğimiz üzere henüz Oğuzlara ait DNA örnekleri bulunmaması, bize Oğuz/Türkmen genetik mirasının günümüzdeki Türklerde ne oranda bulunduğunu kesin olarak saptamamıza engel teşkil etmektedir.

Bu konuyla ilgili detaylı bilgi için buradaki yazımıza göz atın.

Hayır, haplogruplar fiziksel görünümünüze etki etmezler.

Her ne kadar otozomal DNA fiziksel görünümümüzü etkileyen bir faktör olsa da, otozomal DNA ve fenotip arasında kesin ve doğrudan bir ilişki bulunmamaktadır. Benzer genotipe sahip insanlar farklı fenotiplere sahip olabilirler. DNA sonuçlarınız, ait olduğunuz etnik grup ve coğrafya ile benzer çıkar.

Türkiye üzerine yapılan ve çeşitli mecralarda da yaygın olarak referans gösterilen en bilindik çalışma, 2004 yılında Cinnioglu et. al. tarafından yapılan eski bir çalışmadır. Bu çalışmada örnekler etnisite gözetilmeksizin, çoğu kan bankalarından toplanarak oluşturulmuştu. Ayrıca örneklerin bölge dağılımı da eşit değildi. Makaleye göre toplanan 523 örneğin bölgelere göre dağılımı şu şekildedir:

 • Marmara: 52
 • Batı Karadeniz: 29
 • Doğu Karadeniz 83
 • Doğu Anadolu: 82
 • Güneydoğu Anadolu: 43
 • Akdeniz: 33
 • İç Anadolu: 90
 • Ege: 30
 • İstanbul: 81
   

Burada örnek sayılarında açıkça Doğu ve Batı Anadolu bölgeleri arasındaki eşitsizlik görülmektedir. İstanbul gibi kozmopolit bir şehirden ise 81 örnek alınmıştır. Bizim projemizdeki Y-DNA istatistiklerinde yer alan örnekler ise test yaptırmış ve baba soyu tamamen etnik Türk olan şahısların sonuçlarından meydana gelmektedir. Aradaki fark bundan kaynaklanmaktadır.